Obaveštavaju se sva pravna lica, da će se u sredu 15. septembra 2021. godine, u klubu Pozorišta Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, sa početkom u 11.00 časova, održati javno nadmetanje za zakup 4 prodajna mesta za prodaju hrane i pića za vreme trajanja
Gitarijade, 17. i 18. septembra 2021. godine. Početna cena za zakup jednog prodajnog mesta iznosi 25.000,00 dinara.

Uslovi koje pravna lica moraju ispuniti:
– da je pravno lice aktivno u APR
– da je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti
– zakupac može zakupiti samo jedno prodajno mesto
– na prodajnom mestu će se vršiti prodaja hrane i vode za piće po izboru zakupca, a osvežavajući napici i pivo isključivo iz proizvodnog programa pivare „Heineken“
– u postupku javnog nadmetanja mogu učestvovati sva aktivna pravna lica koja uplate depozit u iznosu od 25.000,00 dinara (dokaz: potvrda o uplati, izvod iz banke, priznanica ili uplatnica)

Zakupcima i licima angažovanim na poslovima pripreme i prodaje hrane i pića bićedozvoljen ulaz na prostor na kojem se održava Gitarijada sa:

– potvrdom o imunizaciji (vakcinisanje sa obe doze vakcine, a od prijema druge doze je
prošlo najmanje 14 dana), ili
– potvrdom o preležanoj infekciji izazvanoj virusom COVID-19, ili
– negativnim PCR ili antigenskim testom (ne starijim od 48 h).

Leave a Reply